nagłówek
dot
header1 header2

Walne Zgromadzenie Członków AChPŁ

18 października 2023

Po rezygnacji Kamili Słomkowskiej, Walne Zgromadzenie AChPŁ, wybrało Alicję Jatczak na stanowisko wiceprezesa Chóru.

Przedstawiciel tenorów

2 czerwca 2023

W wyniku wyboru reprezentanta tenorów na prezesa AChPŁ, nowym przedstawicielem tego głosu, na dwuletnią kadencję, został wybrany Michał Cegliński.

Walne Zgromadzenie Członków AChPŁ

31 maja 2023

Walne Zgromadzenie Członków AChPŁ, wybrało Szymona Urbańskiego na stanowisko prezesa Akademickiego Chóru Politechniki Łódzkiej. Jednocześnie z tym wyborem powstał wakat na stanowisku reprezentanta tenorów.

Walne Zgromadzenie Członków AChPŁ

7 grudnia 2022

Walne Zgromadzenie AChPŁ wybrało na stanowisko wiceprezesa Chóru, Kamilę Słomkowską.

Ponadto, na dwuletnią kadencję, zostali wybrani reprezentanci głosów:
reprezentantka sopranów – Maja Garkowska
reprezentantka altów – Kinga Kudelska
reprezentant tenorów – Szymon Urbański
reprezentant basów – Wojciech Grzelczak

Na skarbnika AChPŁ mianowany został Szymon Iskrzyński.

Przedstawiciele głosów

1 grudnia 2020

W związku z zakończeniem kadencji przedstawicieli głosów odbyły się zdalne wybory nowych reprezentantów. Na dwuletnią kadencję zostali wybrani:
reprezentantka sopranów – Izabela Kwiatkowska
reprezentantka altów – Marta Iwańska
reprezentant tenorów – Adrian Kubik
reprezentant basów – Michał Stasiak

Walne Zgromadzenia AChPŁ

15 października 2020

Walne Zgromadzenie Akademickiego Chóru Politechniki Łódzkiej, na posiedzeniu w trybie zdalnym w dniu 15 października 2020, przyjęło nowy Regulamin AChPŁ. Zmiany były podyktowane koniecznością dostosowania zapisów regulaminu do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nowym zasadom finansowania organizacji studenckich przez Politechnikę Łódzką.

W dniu 28 października 2020 na kolejnym zdalnym posiedzeniu zwołanym w związku z zakończeniem kadencji Beaty Kimmer na stanowisku wiceprezesa, Walne Zgromadzenie AChPŁ nie dokonało wyboru nowego wiceprezesa Chóru.

Walne Zgromadzenie AChPŁ

10 maja 2019

Beata Rurarz Po rezygnacji w dniu 26 kwietnia 2019 prezes Ilony Zakrzewskiej, Walne Zgromadzenie AChPŁ wybrało w dniu 10 maja 2019 Beatę Rurarz na stanowisko prezesa Chóru.dot