nagłówek
dot
header1 header2

Walne Zgromadzenie Członków AChPŁ

7 grudnia 2022

Walne Zgromadzenie AChPŁ wybrało na stanowisko wiceprezesa Chóru, Kamilę Słomkowską.

Ponadto, na dwuletnią kadencję, zostali wybrani reprezentanci głosów:
reprezentantka sopranów – Maja Garkowska
reprezentantka altów – Kinga Kudelska
reprezentant tenorów – Szymon Urbański
reprezentant basów – Wojciech Grzelczak

Na skarbnika AChPŁ mianowany został Szymon Iskrzyński.

Przedstawiciele głosów

1 grudnia 2020

W związku z zakończeniem kadencji przedstawicieli głosów odbyły się zdalne wybory nowych reprezentantów. Na dwuletnią kadencję zostali wybrani:
reprezentantka sopranów – Izabela Kwiatkowska
reprezentantka altów – Marta Iwańska
reprezentant tenorów – Adrian Kubik
reprezentant basów – Michał Stasiak

Walne Zgromadzenia AChPŁ

15 października 2020

Walne Zgromadzenie Akademickiego Chóru Politechniki Łódzkiej, na posiedzeniu w trybie zdalnym w dniu 15 października 2020, przyjęło nowy Regulamin AChPŁ. Zmiany były podyktowane koniecznością dostosowania zapisów regulaminu do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nowym zasadom finansowania organizacji studenckich przez Politechnikę Łódzką.

W dniu 28 października 2020 na kolejnym zdalnym posiedzeniu zwołanym w związku z zakończeniem kadencji Beaty Kimmer na stanowisku wiceprezesa, Walne Zgromadzenie AChPŁ nie dokonało wyboru nowego wiceprezesa Chóru.

Walne Zgromadzenie AChPŁ

10 maja 2019

Beata Rurarz Po rezygnacji w dniu 26 kwietnia 2019 prezes Ilony Zakrzewskiej, Walne Zgromadzenie AChPŁ wybrało w dniu 10 maja 2019 Beatę Rurarz na stanowisko prezesa Chóru.Walne Zgromadzenie AChPŁ

24 kwietnia 2019

Spotkanie Chóru z prorektorem ds. studenckich dr hab. inż. Witoldem Pawłowskim w celu omówienia nowych zasad funkcjonowania organizacji studenckich na Politechnice Łódzkiej oraz Walne Zgromadzenie AChPŁ poświęcone działalności Chóru oraz współpracy Zarządu i Prezesa AChPŁ.

Walne Zgromadzenie AChPŁ

26 października 2018

Ilona Zakrzewska W dniu 17.10.2018 Walne Zgromadzenie AChPŁ wybrało Beatę Kimmer na stanowisko
wiceprezesa Chóru, a w dniu 26.10.2018 Ilonę Zakrzewską na stanowisko prezesa AChPŁ.

Ponadto uzupełniony został skład Zarządu:
Aleksandra Ziółkowska – reprezentantka altów
Adrian Kubik – reprezentant tenorów
Michał Stasiak – reprezentant basów

Walne Zgromadzenie AChPŁ

18 października 2017

Zazanna Jaros

18.10.2017 nowym prezesem AChPŁ została Zuzanna Jaros, która objęła wakujące stanowisko.

Ponadto skład zarządu został uzupełniony o reprezentantkę sopranów – Beata Nagórniewicz zastąpiła Bogusławę Trusińską, która złożyła rezygnację.

dot