nagłówek
dot
header1 header2

Gaudeamus!

25 maja 2009

Uroczyste posiedzenie Senatu w audytorium im. A. Sołtana z okazji 64. rocznicy powstania Politechniki Łódzkiej

Gaudeamus!

20 maja 2009

Braliśmy udział w uroczystym posiedzeniu Senatu poświęconym promocji doktorów i doktorów habilitowanych Politechniki Łódzkiej

Sukces w Krakowie

17 maja 2009

Na IV Festiwalu Chóralnym „Cantate Domino” w Krakowie (16-17 maja) zdobyliśmy III miejsce w kategorii chórów mieszanych oraz Nagrodę Specjalną Jury Studenckiego.
W koncercie finałowym w Katedrze Wawelskiej wykonaliśmy wraz z chórami uczestniczącymi w Festiwalu „Te Deum” Józefa Haydna z towarzyszeniem orkiestry L’Estate Armonico pod dyrekcją prof. Stanisława Krawczyńskiego – zdjęcia

Rocznica

9 maja 2009

Braliśmy udział w uroczystościach w Sali Widowiskowej PŁ z okazji 64. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie

Dni Organizacji Studenckich

4 maja 2009

Otwarta Próba Chóru zorganizowana w ramach Dni Organizacji Studenckich Politechniki Łódzkiej

dot