nagłówek
dot
header1 header2

Sukces w Krakowie

Na IV Festiwalu Chóralnym „Cantate Domino” w Krakowie (16-17 maja) zdobyliśmy III miejsce w kategorii chórów mieszanych oraz Nagrodę Specjalną Jury Studenckiego.
W koncercie finałowym w Katedrze Wawelskiej wykonaliśmy wraz z chórami uczestniczącymi w Festiwalu „Te Deum” Józefa Haydna z towarzyszeniem orkiestry L’Estate Armonico pod dyrekcją prof. Stanisława Krawczyńskiego – zdjęcia

dot