nagłówek
dot
header1 header2

Koncert Wiosenny AChPŁ

23 maja 2015

Koncert wiosenny dla znajomych, przyjaciół i rodziny, a także fanów Chóru. Zaprezentowaliśmy repertuar rozrywkowo-musicalowy.
Koncert odbył się w sobotę, 23 maja 2015 o godzinie 18.30 w Sali Widowiskowej PŁ.

Gaudeamus!

22 maja 2015

Braliśmy udział w uroczystym posiedzeniu Senatu z okazji 70. rocznicy powstania Politechniki Łódzkiej oraz nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ariehowi Warshelowi, chemikowi i biochemikowi z USA, laureatowi Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 2013 r. Uroczystość odbyła się w audytorium im. A. Sołtana.

Gaudeamus!

13 maja 2015

Wzięliśmy udział w uroczystym posiedzeniu Senatu poświęconym promocji 94 doktorów i 19 doktorów habilitowanych,
które odbyło się w audytorium im. A. Sołtana. W posiedzeniu oprócz władz uczelni, doktorantów i chóru brały także udział rodziny i bliskie osoby promowanych naukowców. Na zakończenie uroczystości wykład „Perspektywy Otwartej Nauki w świecie konkurencji i wyścigu” wygłosił prof. dr hab. Marek Niezgódka dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

dot