nagłówek
dot
header1 header2

Gaudeamus!

Braliśmy udział w uroczystym posiedzeniu Senatu z okazji 70. rocznicy powstania Politechniki Łódzkiej oraz nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ariehowi Warshelowi, chemikowi i biochemikowi z USA, laureatowi Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 2013 r. Uroczystość odbyła się w audytorium im. A. Sołtana.

dot