nagłówek
dot
header1 header2

Gaudeamus!

Wzięliśmy udział w uroczystym posiedzeniu Senatu poświęconym promocji 94 doktorów i 19 doktorów habilitowanych,
które odbyło się w audytorium im. A. Sołtana. W posiedzeniu oprócz władz uczelni, doktorantów i chóru brały także udział rodziny i bliskie osoby promowanych naukowców. Na zakończenie uroczystości wykład „Perspektywy Otwartej Nauki w świecie konkurencji i wyścigu” wygłosił prof. dr hab. Marek Niezgódka dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

dot