nagłówek
dot
header1 header2

Walne Zgromadzenie Członków AChPŁ

Walne Zgromadzenie AChPŁ wybrało na stanowisko wiceprezesa Chóru, Kamilę Słomkowską.

Ponadto, na dwuletnią kadencję, zostali wybrani reprezentanci głosów:
reprezentantka sopranów – Maja Garkowska
reprezentantka altów – Kinga Kudelska
reprezentant tenorów – Szymon Urbański
reprezentant basów – Wojciech Grzelczak

Na skarbnika AChPŁ mianowany został Szymon Iskrzyński.

dot