nagłówek
dot
header1 header2

O nas

Aktualizacja: 5 lutego 2019

Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej to zespół młodych ludzi wspólnie realizujących pasję, jaką jest śpiew. Łączy nas chęć spotykania się i pracowania nad repertuarem – dla satysfakcji z koncertów oraz występów konkursowych.

Chór to studenci – byli, obecni, przyszli i niedoszli,  związani zarówno z Politechniką Łódzką, jak i innymi uczelniami Łodzi. Wspólnym mianownikiem jest zamiłowanie do śpiewu i ogólna muzykalność, objawiająca się nie tylko w trakcie prób i oficjalnych występów, ale również podczas spotkań poza „godzinami pracy”.

Chórem od strony artystycznej kieruje dyrygent – od dwudziestu pięciu lat funkcję tę sprawuje dr hab. Jerzy Rachubiński. Od sezonu 2017/18 chór wspiera Magdalena Kościuszko, absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi, pełniąca rolę asystentki dyrygenta.

Repertuar naszego chóru to pełen przegląd przez muzykę chóralną wszystkich epok. Wykonujemy zarówno utwory powszechnie znane, jak i te, których próżno szukać w repertuarze innych chórów. Ogromną satysfakcję czerpiemy nie tylko z wykonywania bogatego repertuaru a capella, ale również wielkich form wokalno-instrumentalnych.

Jako chór akademicki występujemy na uroczystościach związanych z macierzystą uczelnią. Często bierzemy udział w konkursach i festiwalach chóralnych w Polsce i za granicą. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w wymianie kulturalnej z różnymi zespołami, co zaowocowało kilkoma trasami koncertowymi po całej Europie. Koncertujemy podczas wydarzeń związanych z życiem kulturalnym regionu łódzkiego, a także na specjalne zaproszenia, w szczególności związane ze środowiskiem akademickim. Od 2014 roku współpracujemy z organizatorami koncertów z serii Night of the Proms, które co roku odbywają się w wielu miastach Europy, m. in. w Łodzi.

dot