nagłówek
dot
header1 header2

O nas

Aktualizacja: 1 grudnia 2021

Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej to zespół młodych ludzi wspólnie realizujących pasję, jaką jest śpiew. Łączy nas chęć spotykania się i pracowania nad repertuarem – dla satysfakcji z koncertów oraz występów konkursowych.

Chór to studenci – byli, obecni, przyszli i niedoszli,  związani zarówno z Politechniką Łódzką, jak i innymi uczelniami Łodzi. Wspólnym mianownikiem jest zamiłowanie do śpiewu i ogólna muzykalność, objawiająca się nie tylko w trakcie prób i oficjalnych występów, ale również podczas spotkań poza „godzinami pracy”.

Chórem od strony artystycznej kieruje dyrygent – w latach 1993-2019 funkcję tę sprawował dr hab. Jerzy Rachubiński. Od grudnia 2019 dyrygentem jest Mariusz Lewy.

Repertuar naszego chóru to pełen przegląd przez muzykę chóralną wszystkich epok. Wykonujemy zarówno utwory powszechnie znane, jak i te, których próżno szukać w repertuarze innych chórów. Ogromną satysfakcję czerpiemy nie tylko z wykonywania bogatego repertuaru a capella, ale również wielkich form wokalno-instrumentalnych.

Jako chór akademicki występujemy na uroczystościach związanych z macierzystą uczelnią. Często bierzemy udział w konkursach i festiwalach chóralnych w Polsce i za granicą. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w wymianie kulturalnej z różnymi zespołami, co zaowocowało kilkoma trasami koncertowymi po całej Europie. Koncertujemy podczas wydarzeń związanych z życiem kulturalnym regionu łódzkiego, a także na specjalne zaproszenia, w szczególności związane ze środowiskiem akademickim. Od 2014 roku współpracujemy z organizatorami koncertów z serii Night of the Proms, które co roku odbywają się w wielu miastach Europy, m. in. w Łodzi.

dot