nagłówek
dot
header1 header2

Walne Zgromadzenia AChPŁ

Walne Zgromadzenie Akademickiego Chóru Politechniki Łódzkiej, na posiedzeniu w trybie zdalnym w dniu 15 października 2020, przyjęło nowy Regulamin AChPŁ. Zmiany były podyktowane koniecznością dostosowania zapisów regulaminu do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nowym zasadom finansowania organizacji studenckich przez Politechnikę Łódzką.

W dniu 28 października 2020 na kolejnym zdalnym posiedzeniu zwołanym w związku z zakończeniem kadencji Beaty Kimmer na stanowisku wiceprezesa, Walne Zgromadzenie AChPŁ nie dokonało wyboru nowego wiceprezesa Chóru.

dot