nagłówek
dot
header1 header2

Podsumowanie roku 2019

Garść luźnych przemyśleń o 68 roku od powstania AChPŁ…

15 występów z czego 4 w Macedonii. Dwukrotne warsztaty, z czego jedne wyjazdowe (Sulejów). Srebro w Ochrydzie i jednocześnie jeden z najlepszych wyjazdów zagranicznych…

Rok 2019 był rokiem zmian. Po 26 latach Jerzy Rachubiński oficjalnie zakończył współpracę z chórem i przestał być naszym dyrygentem. Bezpośrednio po nim stery przejęła jego asystentka Magdalena Kościuszko, następnie w wyniku konkursu ogłoszonego przez PŁ, nowym maestro od grudnia 2019 został Mariusz Lewy.

Był to też rok prac nad zmianą regulaminu, który ma dostosować nas do zmian związanych z nową ustawą o szkolnictwie wyższym i nowym zasadom finansowania organizacji studenckich.

To wszystko już było, a teraz nowy rok, nowy dyrygent, nowy chór…
😳

dot