nagłówek
dot
header1 header2

Walne Zgromadzenie AChPŁ

Ilona Zakrzewska W dniu 17.10.2018 Walne Zgromadzenie AChPŁ wybrało Beatę Kimmer na stanowisko
wiceprezesa Chóru, a w dniu 26.10.2018 Ilonę Zakrzewską na stanowisko prezesa AChPŁ.

Ponadto uzupełniony został skład Zarządu:
Aleksandra Ziółkowska – reprezentantka altów
Adrian Kubik – reprezentant tenorów
Michał Stasiak – reprezentant basów

dot