nagłówek
dot
header1 header2

Goście z Glasgow

Wizyta (2-9 kwietnia) chóru Strathclyde University Chamber Choir z Glasgow,
który przyjechał do Łodzi na zaproszenie Politechniki Łódzkiej i AChPŁ – zdjęcia

dot