nagłówek
dot
header1 header2

Inauguracja PŁ i IFE

Braliśmy udział w dwóch inauguracjach roku akademickiego 2002/2003.
Rano w inauguracji ogólnouczelnianej, a po południu w inauguracji IFE.
Uroczystości odbyły się w audytorium im. A.Sołtana.

dot