nagłówek
dot
header1 header2

Próby

19 października 2020

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną próby całego chóru są od 19.10.2020r. ponownie zawieszone do odwołania.

Walne Zgromadzenie

28 października 2020

W związku z zakończeniem kadencji Beaty Kimmer na stanowisku wiceprezesa, Walne Zgromadzenie AChPŁ na kolejnym zdalnym posiedzeniu nie dokonało wyboru nowego wiceprezesa Chóru.

Walne Zgromadzenie AChPŁ

15 października 2020

Walne Zgromadzenie Akademickiego Chóru Politechniki Łódzkiej, na posiedzeniu w trybie zdalnym, przyjęło nowy Regulamin AChPŁ. Zmiany były podyktowane koniecznością dostosowania zapisów regulaminu do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nowym zasadom finansowania organizacji studenckich przez Politechnikę Łódzką.

Próba tutti

14 października 2020

Pierwsza od 11 marca próba całego (prawie) AChPŁ. Próba odbyła się w auli IFE przy ul. Żwirki 36.

Inauguracja IFE

9 października 2020

W okrojonym do 12 osób składzie wzięliśmy udział w inauguracji roku akademickiego 2020/21 w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE).

Był to nasz pierwszy występ na żywo w 2020 roku.

Wracamy!

7 października 2020

Po uzyskaniu oficjalnej zgody Prorektora ds. studenckich wracamy do regularnych prób. Na razie w okrojonym składzie przygotujemy się do występu na żywo podczas inauguracji IFE, ale jak wszystko dobrze się ułoży już 14 października spotkamy się prawie wszyscy.

Aby zapewnić bezpieczeństwo naszych spotkań zmieniamy miejsce prób. Będą się odbywały w auli IFE przy ul. Żwirki 36

10-lecie Chóru dla (nie)opornych

6 października 2020

Jak się okazało, wzięliśmy udział w wirtualnym 10-leciu Chóru dla (nie)opornych działającym przy Filharmonii Łódzkiej. Oto efekt pracy naszej i kilku zaprzyjaźnionych chórów:

dot